Välkommen till solpaneler.nu

Funderar du på att installera elektricitet i ditt gamla sommartorp? Eller att bygga ettSolpanel nytt sommarställe men inte vill bekosta en nätanslutning och tillhörande elräkningar? Eller vill du ansluta solpaneler till din villa/lägenhet och själv producera din egen el?

Du är inte ensam om dessa tankar. Intresset för hur man som privatperson kan producera all eller delar av sitt behov av el på ett miljövänligt och/eller ekonomiskt sätt ökar stadigt både i vårat land och i världen (bla. en färsk undersökning visar att hälften av alla husägare kan tänka sig installera solpaneler).

Syftet med denna hemsida är att vara en vägledning för dig som vill ha mer information om hur du kan tillverka din egen förnyelsebara energi.