Solpaneler o vindkraft

Vad kostar solceller – Uppdatering 2017-10-19

Bengt's villablogg om sin solelanläggning - tors, 10/19/2017 - 12:17

Det har gått nästan 9 månader sedan senaste uppdateringen (Vad kostar solceller – uppdatering 2017-02-16) och det har hänt mycket vad gäller vilka elbolag som är med. I diagrammet här nedan visas priser för nyckelfärdiga anläggningar från 14 olika elbolag. Alla priser är inklusive moms, utan ROT-avdrag och investeringsstöd, och är hämtade från bolagens webbinformation.

Luleå Energi, Skånska Energi, Södra Hallands Kraft och Trollhättan Energi är nya på listan. OX2 har bytt namn till Utellus. Fyra har tagits bort från listan. Ale El ger inte längre några prisuppgifter på sin webb. E.ON ger bara prisexempel inklusive ROT och 10% rabatt. Eskilstuna Energi och miljö har slutat att sälja solcellspaket. GEAB har tagits bort från listan då man på deras webbsida ger beskedet att “GEAB har fattat beslutet att inte tillåta anslutning av ny elproduktion i GEAB:s nät förrän en lösning är på plats som medger en stabil och robust elförsörjning på Gotland. Beslutet avser all elproduktion, även mikroproduktion. Enda undantagen är elproduktion som timma för timma alltid förbrukas av kund i kundens anläggning och därmed inte matas in på elnätet. Undantagen är även ny reservkraft. Tidpunkt för ikraftträdandet är 1/11 2017.”

Intresset bland elbolag att sälja solcellspaket har exploderat. Det finns många andra elbolag som säljer solcellspaket, där man inte ger prisexempel för nyckelfärdiga paket på webben och som därmed inte tagits med i denna sammanställning. Endera får man hos dem göra en intresseanmälan för att få en offert eller också får man använda en kalkylator på hemsidan för att själv räkna ut ett pris.  Det gäller exempelvis C4 Energi (saknar exakt effekt på paketen), BestEl, Bjärke Energi, Borås Elhandel, ETC El, Fortum, Fyrfasen Energi (endast priser utan installation), Gislaved Energi, Göteborg Energi, Härryda Energi, Jönköpings Energi, Nossebro Energi (endast priser utan installation), Sala-Heby Energi (via HESAB), Tranås Energi och Upplands Energi.

Det finns förstås många andra företag som erbjuder solcellspaket men det skulle vara en övermäktig uppgift att ta med alla och det känns inte helt rätt om jag skulle välja ut några, utan urvalet fick stanna vid elbolag.

Tipsa

Om du har tips på flera elbolag som säljer solcellspaket och som har prisinformation på sin hemsida får du gärna tipsa mig!

Pristrend

Priserna har sedan februari i år blivit något lägre eller är oförändrade (Bromölla Energi och vatten, Elverket Vallentuna, Kraftringen och Telge Energi).

Det är tydligt att priset per kW sjunker med systemstorleken. Det är också tydligt att det är en stor spridning i priserna om man tittar på paket för en viss effekt. Lägsta priset har Luleå energi med 15 547 kr/kW för ett paket på 12,8 kW. Över 10 kW (ca 60-70 m2)  är stort för ett småhus. Går man ner till under 10 kW är de lägsta priserna ca 17 200 – 17 500 kr/kW.

I IEA PVPS har nyligen den svenska rapporten “National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016” släppts. Där framgår att det uppgivna medelpriset under 2016 enligt den enkät som skickats ut till alla svenska leverantörer var 18 750 kr/kW, inklusive moms, se figuren. Det är en liten sänkning jämfört med 18 875 kr/kW för 2015. Notabelt är att dessa medelpriser för 2015-2016 är lägre än de flesta paketpriserna idag från elbolagen. Det är oklart om det beror på att elbolagens paketpriser är högre än andra leverantörers eller om det beror på en osäkerhet i enkätsvaren i IEA-studien, där det kan finnas en osäkerhet för vilken paketstorlek man angivet priset.

ROT-avdrag

Om man har ett hus som är äldre än fem år och inte har fått något investeringsstöd kan man utnyttja ROT-avdrag för arbetet. Svensk Solenergi har hos Skatteverket fått igenom en schablon på 30% av systempriset för arbetskostnaden. Med en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden för ROT-arbete blir därmed totalpriset 9% lägre om man får ROT-avdrag. Detta har fått den förväntade effekten att alla elbolag som anger möjligt ROT-avdrag räknar med 30% i arbetskostnad oavsett vad den verkliga arbetskostnaden är.

Önskemål till elbolagen

När man läser elbolagens texter om solcellspaketen och solenergi är det några saker som är önskvärda:

 • Ange alltid pris utan investeringsstöd och ROT-avdrag först. Ange eventuellt pris med investeringsstöd eller ROT-avdrag därefter. Bor man i ett hus som är mindre fem år gammalt kan man inte få ROT-avdrag, så det är inte alla som kan utnyttja ROT-avdrag. Regeringen har aviserat att man vill höja investeringsstödet från 20% till 30% för privatpersoner, men inga detaljer är kända om när det börjar och vilken stödnivå de som redan står i kö för investeringsstöd ska få.
  Telge Energi har räknat fel på sina ROT-avdrag eftersom de anger ett ROT-avdrag som motsvarar 10,5%. De bör liksom alla andra ligga på schablonen 9%, vilket motsvarar en väl tilltagen andel för arbetskostnaden.
  Utellus har angivet priser inklusive investeringsstöd på 20%. Man måste dock läsa “Så har vi räknat” för att förstå det vilket vilseleder läsaren.
 • Ange tillverkare och effekt för de moduler och växelriktare som ingår i solcellspaketen.
 • Lova inte längre livslängd än 30 år. Modulerna har en effektgaranti på 25(-30) år och det är den enda garanti som finns. Det är troligt att modulerna har en längre teknisk livslängd än 25 år, men idag vet vi väldigt lite om hur lång medellivslängden är. Bara ca 1% av de solcellsmoduler som är i drift i världen idag är mer än 10 år gamla. Även om det kan finnas moduler som varit i drift mer än 30 år är de få och är inte tillverkade med exakt samma metod som idag. Bland annat har kislet i solcellerna gjorts tunnare. Detta har medfört att modulerna är känsligare för transport- och hanteringsskador i form av mikrosprickor i solcellerna.

Att tänka på när det gäller prisjämförelser

Man ska ha i minnet att denna jämförelse endast gäller ett litet antal av alla företag som levererar nyckelfärdiga anläggningar. Lägg också märke till att elbolagen använder underleverantörer för solcellsleveranserna. Bolagen gör ett påslag på priset från underleverantören, en del mer än andra…. Därför kan priset bli lägre om man köper utan denna mellanhand. Det kan löna sig att fråga runt innan man slår till.

I denna prisjämförelse har inte funnits någon möjlighet att i detalj jämföra vad som ingår i de olika erbjudandena. Priset per kW för en solcellsanläggning kan variera på grund av många olika faktorer som exempelvis:

 • Om allt verkligen ingår i det angivna priset. Exempelvis kan resa och transport tillkomma om ett visst avstånd överskrids.
 • Storlek. Generellt blir det lägre pris per installerad kW desto större anläggning.
 • Val av moduler. Högre pris för högre verkningsgrad, vilken ger en mindre yta för en given effekt.
 • Val av växelriktare. Tyska världsledande SMA högre pris (och kvalité?) än kinesiska.
 • Modulväxelriktare eller effektoptimerare på modulerna ger ett högre systempris. I bästa fall ger de också en högre elproduktion. Att som vissa ange att optimerare “Producerar upp till 25 procent mer energi…”, är en stor överdrift för de allra flesta installationer. Den största fördelen med optimerare är istället att man får en loggning per modul eller per varannan modul, vilket gör det lätt att se för vem som helst om alla moduler fungerar som förväntat.
 • Val av tillbehör. Elmätare och loggning av uppmätta värden är exempel på tillval som kan kosta extra.
 • Hur komplicerad installationen är, där takkonstruktion, takhöjd, taklutning och närhet till elcentral är exempel på sådant som kan göra skillnad i pris.
 • Kvalité på komponenter och arbete. 30 år i utomhusmiljö är krävande!
 • Garantivillkor.
 • Utseende. Vill man ha modulerna integrerade i tak eller fasad för att få ett snyggare utseende kan det påverka kostnaden.
 • En del hjälper till med ansökning av investeringsstöd, elcertifikat och anmälningar till elbolag, vilket kan göra att man själv slipper sköta administrationen.

Lägre priser för större anläggningar

Det går förstås att hitta exempel på betydligt billigare nyckelfärdiga solcellsinstallationer än de i diagrammet om man bygger större anläggningar. Sveriges största anläggning på 2,7 MW i Varberg, som stod färdig ifjol sommar hade ett pris på 24 miljoner kr, vilket gör låga 8 900 kr/kW, exklusive moms.

Det kan vara värt att nämna att vid en genomförd auktion i början på året, där lägsta bud vann, i Mexico gav ett pris på US$26.99/MWh. Det gör fantastiska 24 öre/kWh (vid kurs 9 kr/US$), enligt artikeln “Mexico signs lowest-price solar contracts to date” i PV Magazine. Det är lägre än fjolårets Nord Pool spotpris på 28 öre/kWh i medel i Sverige!

Definition av ett solcellssystems effekt

Märkeffekten för solcellssystemen anges som antalet moduler gånger DC-märkeffekt per modul, exempelvis 20 moduler x 275 W per modul = 5 500 W = 5,5 kW DC (likström). Om man i ett sådant system använder en växelriktare som kan ge 5 kW AC (växelström) blir det den högsta AC-effekt som systemet kan leverera. Vanligen har växelriktaren en lägre effekt än modulerna, eftersom man får en del förluster i kablar och växelriktare samt att modulerna inte ger märkeffekten sommartid.

Sprid och nyttiggör resultaten från SamspEL - driv ett projekt

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Vill du vara med och förmedla och ta hand om resultaten från SamspEL? Har du en idé om hur det kan gå till? Berätta den för oss!

En samlad bild över energiläget i Sverige

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Nu har vi publicerat Energiläget 2017. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Informationsmöte inför Viable Cities första utlysning: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Har du banbrytande idéer och intresse för gränsöverskridande samarbeten? Varmt välkommen till Viable Cities infodagar och partnermingel.

Invigning på Gredbyvägen 10

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Den 12 oktober inviger Energimyndigheten sina nya lokalerna i Eskilstuna. Ett före detta metallgjuteri har förvandlats till ett aktivitetsbaserat kontor, helt anpassat efter Energimyndighetens verksamhet.

Ny teknik kan minska processindustrins utsläpp

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från industrin och runt 40 procent av industrins utsläpp är processutsläpp. I en Nulägesanalys beskriver Energimyndigheten de branscher som har störst betydelse för processutsläppen samt hur dessa utsläpp kan minskas.

Solcellerna ökade med 63 procent under 2016

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Enligt ny försäljningsstatistik från Energimyndigheten fortsätter solcellsmarknaden att växa. Den installerade effekten i Sverige var vid årsskiftet 205,5 MW, motsvarande en årlig solcellsutbyggnad på 79,2 MW. Detta innebär att marknaden växte med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades år 2015.

Sveriges biogasproduktion ökade till 2 TWh under 2016

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Sverige har ökat sin produktion av biogas mellan åren 2015 och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Mer pengar till ny programperiod av förnybara drivmedel och system

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Energimyndigheten satsar 22 miljoner kronor på en ny etapp av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet är en satsning mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3), där Chalmers Industriteknik (CIT) är värdorganisation. Satsningen pågår mellan 2018 och 2021.

Energieffektiviserande nätverk från tre län träffas för inspirationsdag

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Runt om i landet pågår just nu en satsning på nätverk med små och medelstora företag som tillsammans ska effektivisera sin energianvändning. Totalt deltar cirka 300 företag. Nu träffas deltagande företag från Västra Götaland, Värmland och Halland för första gången utanför de egna nätverken för att byta erfarenheter och inspireras.

Hjälp oss att förbättra energimyndigheten.se

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Vill du hjälpa oss att bli bättre på webben? Då har du chansen att göra det nu! Vi arbetar med att förbättra upplevelsen av vår webbplats för dig som besökare.

Nu flyttar vi!

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Den 9 oktober byter vi besöksadress i Eskilstuna. Ett före detta metallgjuteri har förvandlats till ett aktivitetsbaserat kontor, helt anpassat efter vår verksamhet.

Nya och skärpta ekodesignkrav på uppvärmningsprodukter

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Idag den 26 september 2017 införs nya ekodesignkrav på ackumulatortankar samt skärpta krav för pannor, värmepumpar och varmvattenberedare. Samtidigt införs nya och högre energimärkningsklasser för ackumulatortankar och varmvattenberedare.

Hitta energitjuvarna med hjälp av en coach

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Energieffektivisering är både en ekonomisk och miljömässigt bra satsning för företag. Nu ökar möjligheterna även för mindre företag att få hjälp med detta. I drygt 100 kommuner finns nu en coach som ska stödja företag med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Nominera projekt till tävling om framtidens smarta elnät

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

ISGAN anordnar varje år en tävling för att belysa och premiera projekt som bidrar till att forma framtida smartare nät. Årets tema är Smart Grids for Flexibility.

Däckegenskaper kontrolleras under Trafikantveckan

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är i full gång. Initiativet ska underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Med anledning av detta samordnar sig landets energi – och klimatrådgivare i ett gemenast projekt som ska ge bilister bättre koll på sina däck.

Svenskt vågkraftsystem invigs av norske kungen

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Idag invigs Waves4Powers vågkraftsystem av Hans Majestät Konungen Harald V av Norge i Forsnavåg.

Hearing om sektorsstrategier – delta via länk

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Den 25 september hålls en öppen hearing för att diskutera, och få in synpunkter om, uppdragets utformning och valet av sektorer. Du som inte kan medverka på plats är välkommen att delta via webblänk.

Stort intresse för energikartläggningsstödet i Skåne

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Sedan 2015 pågår en satsning för att öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag runt om i landet. Genom satsningen kan företag bland annat ansöka om stöd på upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning. Det är ett stort intresse för energikartläggning i Skåne där 100 företag ansökt om stöd från Energimyndigheten.

Första utlysningen för Viable Cities

Energimyndigheten - tors, 10/19/2017 - 09:00

Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.