Solpaneler o vindkraft

Sista chansen att anmäla sig till Solforum 2017!

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Du missar väl inte chansen att lyssna på kunniga föreläsare och nätverka med branschen på årets Solforum? Anmälan stänger 31 augusti, så nu är det inte lång tid kvar att anmäla sig. Välkommen till två dagar där du får ta del av det senaste inom solenergi!

Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras på fredag

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 för 2017 om elcertifikatsmarknaden på fredag, den 18 augusti klockan 13:00.

Energimyndigheten antar strategi för havsenergi

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Energimyndighetens nya strategi för havsenergi ska vidareutveckla Sveriges kompetens inom området, samt uppmuntra och bidra till en högre grad av samarbete mellan aktörer på marknaden.

Effektiv belysning en fråga för alla

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Det var en tapper skara som trotsade regnet när vi återvände till Botaniska trädgården i Visby för att summera första året med Belysningsutmaningen den 4 juli. Tillsammans med Ikea, Coop, Riksbyggen, Belysningsbranschen och andra som antagit utmaningen blev det spännande diskussioner om vad som krävs för att halvera elanvändningen för belysning.

Nu presenteras resultaten från EU-projektet EEPLIANT

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Det cirka två år långa projektet EEPLIANT har nu avslutats. Projektet har syftat till att öka genomslaget av EU:s energimärkning och kraven på ekodesign genom riktade marknadskontrollsaktiviteter för produktgrupperna LED-lampor, skrivare och uppvärmningsprodukter.

Kortsiktsprognos: Alltmer biodrivmedel inom vägtrafiken

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Energianvändningen bedöms öka marginellt till 2019. Inom transportsektorn bedöms andelen biodrivmedel öka. Det beror framförallt på större användning av ren biodiesel. Det visar Energimyndighetens kortsiksprognos för perioden 2017-2019.

Strategiska innovationsagendor fortsätter att göra nytta

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

En kartläggning visar att agendorna fortsätter att göra nytta genom att vara ett bra verktyg för ökad samverkan mellan olika aktörer. Strategiska innovationsagendor har varit en del i Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden och legat till grund för 17 strategiska innovationsprogram.

Långsiktig forskning och vårt gröna energisystem skapar nya jobb i Sverige

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

IVL (Svenska miljöinsitutet) har tagit fram en rapport på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket om klimatutsläpp från tillverkningen av litiumbatterier m.m. Rapporten har diskuterats och refererats i media och i andra sammanhang. Erik Brandsma, generaldirektör och Rémy Kolessar chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten har kommenterat diskussionen i en debattartikel som publicerades i Göteborgsposten 3 juli.

Norska kvoter för elcertifikat ute på remiss

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Det norska Olje- og energidepartementet (OED) har i dag skickat ut föreskriftsändringar om elcertifikat på remiss.

Regeringen har beslutat om nya kvoter för elcertifikatsystemet

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Regeringen har beslutat att utfärda de ändringar i lagen om elcertifikat som riksdagen har beslutat om, samt ändringar i förordningen om elcertifikat.

Bio-kol och radarmätningar ska minska utsläpp av växthusgaser i industrin

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Som en del i ett uppdrag från regeringen ger Energimyndigheten stöd till forskning och innovation som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp eller ökad användning av förnybar energi i processindustrin. Nu startar de första projekten som finansieras inom uppdraget.

Förväntad utbyggnadstakt för vindkraft under 2016

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Vindkraftens utbyggnad i Sverige minskade något 2016 jämfört med 2015. Under 2016 ökade den installerade effekten med 620 MW, och vid utgången av förra året var Sveriges totala installerade effekt 6430 MW. Sammantaget bidrog vindkraften med nio procent av den totala eltillförseln i Sverige under 2016, vilket motsvarar 15,5 TWh.

Energimyndigheten medlem i AIB

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Organisationen Association of Issuing Bodies, AIB, beslutade på sitt möte den 9 juni att bevilja Energimyndigheten medlemskap. Det innebär att Energimyndigheten ges rätt att tilldela ursprungsgarantier som uppfyller kraven i European Energy Certificate System, EECS.

Nu sker kontroller av energimärkningen på sommardäck

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Däck till personbilar, lastbilar och bussar ska ha energimärkning som visar på energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller. I förra veckan besökte Energimyndigheten tillsammans med generaldirektör Erik Brandsma en däckverkstad i Eskilstuna för att kontrollera att de nya däcken lever upp till kraven på energimärkningen.

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Solforum 2017?

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Solforum 2017 genomförs den 13-14 september på The Steam Hotel i Västerås. Välkommen att delta på seminarier, workshops och intressanta samtal med fokus på solenergi.

Nytt mål för produktionen av förnybar el

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Riksdagen har den 20 juni 2017 sagt ja till ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med ytterligare 18 terawattimmar till 2030 och elcertifikatsystemet förlängs till 2045.

Samtal i Almedalen 4 juli

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Välkommen på frukostsamtal om Belysningsutmaningen, Framtidens belysning – utmaningar och möjligheter!

Välkommen till energifyllda samtal i Almedalen!

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

I år är Energimyndigheten på plats i Almedalen för att diskutera förnybara elsystem och nya möjligheter för belysning. Den 4 juli bjuder vi in till ett frukostsamtal om framtidens belysning i Botaniska trädgården. Hela onsdagseftermiddag den 5 juli diskuterar vi fyra myndigheter inom energiområdet vad energiöverenskommelsen innebär för näringsliv, myndigheter och kunder i St: Lars ruin.

Stor skillnad i energianvändning mellan olika program på tvättmaskiner

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Det lönar sig att välja det tvättprogram som tillverkaren använt för energimärkningen. Det visar Energimyndighetens nya test av tvättmaskiner. Alternativa program på samma tvättmaskin använder i genomsnitt 88 procent mer energi och 70 procent mer vatten.

Ökad kunskap får fler att välja elbil

Energimyndigheten - 1 timme 48 minuter sedan

Inställningen till laddbara fordon är positiv men många tror att tekniken tillhör framtiden. Därför behövs mer kunskap för att få fler personer att välja laddfordon. Det visar en ny attitydundersökning kring laddfordon som Energimyndigheten genomfört.