Solpaneler o vindkraft

Kortsiktsprognos: Minskad tillförsel av energi medan användningen ökar

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Energimyndigheten publicerar nu sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2017–2021. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 600 till 583 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Så kan integrerade solceller få fart på marknaden

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Kalkylen för solceller har blivit allt bättre. Men det gäller om de monterats i rader ovanpå tak eller i solcellsparker. Men för att solceller verkligen ska bli en del av våra byggnader krävs en förändrad syn, menar Rickard Nygren på White arkitekter.

Algskalen som ökar solcellernas effekt

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Under miljontals år har algerna utvecklats för att absorbera ljus långt ner under havsytan. Nu utnyttjar Swedish Algae Factory evolutionens kraft för att producera mer effektiva solceller.

Regeringen har utsett Robert Andrén till ny generaldirektör

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Regeringen har utsett Robert Andrén till ny generaldirektör och chef för Energimyndigheten från 1 september 2018.

Följ med oss till STHLM Tech Fest 3 september

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Nu har du möjlighet att anmäla intresse att tillsammans med Energimyndigheten delta på Sveriges största start-up evenemang. Inbjudan riktar sig till små och medelstora företag med en energiinnovation. Sista anmälningsdag är 12 augusti.

Vi söker en partner till Smart City Sweden i ny upphandling

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Energimyndigheten söker en partner som kan koordinera och projektleda en nationell demonstrationsplattform under namnet Smart City Sweden. Sista ansökningsdag för anbud är 3 september 2018.

Förlängning av ansökningstid för innovationskluster

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Energimyndigheten har beslutat att förlänga ansökningstiden för två utlysningar för innovationskluster.

Norska kvoter för elcertifikat ute på remiss

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Det norska Olje- og energidepartementet (OED) har i dag skickat ut föreskriftsändringar om elcertifikat på remiss.

Orm-bro och havsodlad bro vinner innovationstävling

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? Den frågan har två tävlande lag i infrastrukturbranschen arbetat med under ett år. Idag under Almedalsveckan presenterades vilket lag som vunnit tävlingen. En ormformad bro vann kategorin "transformativ helhetslösning för nollutsläpp" en havsodlad bro vann kategorin "banbrytande innovationskoncept".

Ta bort hindren för egenanvänd solel

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Att fastighetsägare alltmer investerar i solel är positivt på en rad olika plan, inte minst ökar medvetenheten om energifrågorna. Men fortfarande finns det onödiga hinder som bör undanröjas när det gäller solel, skriver Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

En femtedel av råvaran till drivmedel är förnybar

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Under 2017 i Sverige användes lika mycket drivmedel som föregående år, men de drivmedel som användes var i högre utsträckning tillverkade av biomassa. Det visar nya uppgifter från Energimyndigheten.

Vägledning till reduktionsplikten

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Energimyndigheten publicerar en vägledning till reduktionsplikten som trädde i kraft den 1 juli. Vägledningen vänder sig till de företag som berörs av reduktionsplikten för bensin och dieselbränsle. Syftet är att förenkla och informera om hur Energimyndigheten kommer att tillämpa regelverket.

En översikt över energiläget i Sverige

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Energimyndigheten har nu publicerat Energiläget 2018 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energimyndigheten utsedd som tillsynsmyndighet för informationssäkerhet inom energisektorn

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Den 20 juni beslöt regeringen om förordningen för informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Inom energisektorn är det Energimyndigheten som är utsedd som tillsynsmyndighet.

Ny teknik omvandlar slam till biobränsle

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Energimyndigheten har beviljat C-Green Technology AB stöd på nästan 22,7 miljoner kronor för att bygga en fullskalig anläggning för att omvandla industriellt bioslam till biobränsle. Projektet genomförs i samarbete med samarbete med Stora Enso i Finland. Anläggningen uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år, samtidigt som brukets årliga utsläpp av växthusgaser reduceras med motsvarande 7 000 ton CO2.

Regeringen har beslutat om teknisk justering av kvoten för 2019 för elcertifikatsystemet

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om elcertifikat som innebär att kvoten för 2019 sänks från 31,2 till 30,5 procent.

Island satsar 670 miljoner kronor på svensk energiinnovation

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

I samband med EU-och handelsminister Ann Linde besök på Island 26 till 27 juni, så invigde hon ett innovativt geotermiskt värmekraftverk som svenska Climeon har levererat.

200 miljoner till installation av solceller

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 200 miljoner kronor till installation av solceller. Totalt har det nu fördelats över 2 miljarder kronor till länsstyrelserna. Energimyndigheten planerar ytterligare tre fördelningar om cirka 100 miljoner kronor per tillfälle under hösten 2018.

Så vill Energimyndigheten förenkla solcellsstödet

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Förenklingar av ansökningsblanketterna, fler digitala ansökningar samt lättillgänglig information om både solceller och om stödet är några av förslagen från Energimyndigheten som nu lämnas över till regeringen.

Allt fler svenskar vill köpa solceller

Energimyndigheten - tis, 07/17/2018 - 21:27

Efter att stödet till solel höjdes vid årsskiftet har antalet ansökningar tredubblats jämfört med samma tid under förra året. Samtidigt arbetar Energimyndigheten på flera plan för att underlätta för villaägare som vill köpa solceller.