Energimyndigheten

Prenumerera på innehåll
Senaste nytt
Uppdaterad: 20 timmar 3 minuter sedan

Sprid och nyttiggör resultaten från SamspEL - driv ett projekt

tors, 10/19/2017 - 09:00

Vill du vara med och förmedla och ta hand om resultaten från SamspEL? Har du en idé om hur det kan gå till? Berätta den för oss!

En samlad bild över energiläget i Sverige

tors, 10/19/2017 - 09:00

Nu har vi publicerat Energiläget 2017. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Informationsmöte inför Viable Cities första utlysning: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

tors, 10/19/2017 - 09:00

Har du banbrytande idéer och intresse för gränsöverskridande samarbeten? Varmt välkommen till Viable Cities infodagar och partnermingel.

Invigning på Gredbyvägen 10

tors, 10/19/2017 - 09:00

Den 12 oktober inviger Energimyndigheten sina nya lokalerna i Eskilstuna. Ett före detta metallgjuteri har förvandlats till ett aktivitetsbaserat kontor, helt anpassat efter Energimyndighetens verksamhet.

Ny teknik kan minska processindustrins utsläpp

tors, 10/19/2017 - 09:00

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från industrin och runt 40 procent av industrins utsläpp är processutsläpp. I en Nulägesanalys beskriver Energimyndigheten de branscher som har störst betydelse för processutsläppen samt hur dessa utsläpp kan minskas.

Solcellerna ökade med 63 procent under 2016

tors, 10/19/2017 - 09:00

Enligt ny försäljningsstatistik från Energimyndigheten fortsätter solcellsmarknaden att växa. Den installerade effekten i Sverige var vid årsskiftet 205,5 MW, motsvarande en årlig solcellsutbyggnad på 79,2 MW. Detta innebär att marknaden växte med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades år 2015.

Sveriges biogasproduktion ökade till 2 TWh under 2016

tors, 10/19/2017 - 09:00

Sverige har ökat sin produktion av biogas mellan åren 2015 och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Mer pengar till ny programperiod av förnybara drivmedel och system

tors, 10/19/2017 - 09:00

Energimyndigheten satsar 22 miljoner kronor på en ny etapp av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet är en satsning mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3), där Chalmers Industriteknik (CIT) är värdorganisation. Satsningen pågår mellan 2018 och 2021.

Energieffektiviserande nätverk från tre län träffas för inspirationsdag

tors, 10/19/2017 - 09:00

Runt om i landet pågår just nu en satsning på nätverk med små och medelstora företag som tillsammans ska effektivisera sin energianvändning. Totalt deltar cirka 300 företag. Nu träffas deltagande företag från Västra Götaland, Värmland och Halland för första gången utanför de egna nätverken för att byta erfarenheter och inspireras.

Hjälp oss att förbättra energimyndigheten.se

tors, 10/19/2017 - 09:00

Vill du hjälpa oss att bli bättre på webben? Då har du chansen att göra det nu! Vi arbetar med att förbättra upplevelsen av vår webbplats för dig som besökare.

Nu flyttar vi!

tors, 10/19/2017 - 09:00

Den 9 oktober byter vi besöksadress i Eskilstuna. Ett före detta metallgjuteri har förvandlats till ett aktivitetsbaserat kontor, helt anpassat efter vår verksamhet.

Nya och skärpta ekodesignkrav på uppvärmningsprodukter

tors, 10/19/2017 - 09:00

Idag den 26 september 2017 införs nya ekodesignkrav på ackumulatortankar samt skärpta krav för pannor, värmepumpar och varmvattenberedare. Samtidigt införs nya och högre energimärkningsklasser för ackumulatortankar och varmvattenberedare.

Hitta energitjuvarna med hjälp av en coach

tors, 10/19/2017 - 09:00

Energieffektivisering är både en ekonomisk och miljömässigt bra satsning för företag. Nu ökar möjligheterna även för mindre företag att få hjälp med detta. I drygt 100 kommuner finns nu en coach som ska stödja företag med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Nominera projekt till tävling om framtidens smarta elnät

tors, 10/19/2017 - 09:00

ISGAN anordnar varje år en tävling för att belysa och premiera projekt som bidrar till att forma framtida smartare nät. Årets tema är Smart Grids for Flexibility.

Däckegenskaper kontrolleras under Trafikantveckan

tors, 10/19/2017 - 09:00

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är i full gång. Initiativet ska underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Med anledning av detta samordnar sig landets energi – och klimatrådgivare i ett gemenast projekt som ska ge bilister bättre koll på sina däck.

Svenskt vågkraftsystem invigs av norske kungen

tors, 10/19/2017 - 09:00

Idag invigs Waves4Powers vågkraftsystem av Hans Majestät Konungen Harald V av Norge i Forsnavåg.

Hearing om sektorsstrategier – delta via länk

tors, 10/19/2017 - 09:00

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Den 25 september hålls en öppen hearing för att diskutera, och få in synpunkter om, uppdragets utformning och valet av sektorer. Du som inte kan medverka på plats är välkommen att delta via webblänk.

Stort intresse för energikartläggningsstödet i Skåne

tors, 10/19/2017 - 09:00

Sedan 2015 pågår en satsning för att öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag runt om i landet. Genom satsningen kan företag bland annat ansöka om stöd på upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning. Det är ett stort intresse för energikartläggning i Skåne där 100 företag ansökt om stöd från Energimyndigheten.

Första utlysningen för Viable Cities

tors, 10/19/2017 - 09:00

Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Synpunkter välkomnas till uppdraget om sektorsstrategier

tors, 10/19/2017 - 09:00

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på vilka sektorer som bör få strategier.