Energimyndigheten

Prenumerera på innehåll
Senaste nytt
Uppdaterad: 5 timmar 24 minuter sedan

Ny statistik för industrins energianvändning

sön, 12/17/2017 - 21:38

Energimyndigheten publicerar nu statistik för industrins energianvändning under 2016.

Bästa sättet att torka tvätt

sön, 12/17/2017 - 21:38

Energimyndigheten har jämfört olika sätt att torka tvätt och kommit fram till att torktumlare med värmepump är det mest energieffektiva och snabba sättet att torka tvätt. Testet har jämfört olika varianter av torktumlare, luftavfuktare och torkskåp.

Save the date för Energivärlden – tema vind

sön, 12/17/2017 - 21:38

Boka in 29-30 maj! För då går konferensen "Energivärlden - tema vind", av stapeln. Målet om ett 100 procent förnybart elsystem för med sig både möjligheter och nya utmaningar, inte minst kopplat till behovet av mer vindkraft i nätet. Det uppmärksammar Energimyndigheten med en ny årlig konferens. "Energivärlden" blir ett forum för alla som vill följa utvecklingen inom energiområdet – och vi startar med förnybart på tema vind.

Stort intresse för forskning och innovation inom vindkraft

sön, 12/17/2017 - 21:38

Det finns ett stort intresse för att bedriva nya forsknings- och innovationsprojekt inom vindkraft. Det visade 2017 års utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet VindEl från Energimyndigheten. Totalt kom det in 53 ansökningar om 170 miljoner kronor till utlysningen.

 

260 miljoner till installation av solceller

sön, 12/17/2017 - 21:38

Energimyndigheten har beslutat att fördela cirka 260 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Trädbränsle- och torvpriser för tredje kvartalet 2017

sön, 12/17/2017 - 21:38

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser för det tredje kvartalet 2017. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Norska kvoter är beslutade

sön, 12/17/2017 - 21:38

Det norska Olje- og energidepartementet (OED) fastställde den 27 november 2017 ändringar i norska föreskrifter om elcertifikat.

Fortsatt elöverskott och export till utlandet under 2016

sön, 12/17/2017 - 21:38

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.

Energi- och klimatrådgivare har kraftsamlat för klimatet

sön, 12/17/2017 - 21:38

Under 2017 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i tre nationella projekt. Projekten har handlat om att få fler villaägare att installera solceller, att vägleda bostadsrättsföreningar att välja smarta belysningslösningar och att hjälpa privatbilister att få koll på däcktrycket. Utvärderingen visar att projekten redan bidragit till en minskad energianvändning runt om i landet.

Ny satsning på biokraft med fokus på framtidens hållbara energisystem

sön, 12/17/2017 - 21:38

Energimyndigheten satsar 87 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram Biokraft – termisk omvandling av biobränslen och avfall till el och värme. Första utlysningen öppnar inom kort.

Utvärdering visar att E2B2 gett resultat

sön, 12/17/2017 - 21:38

Forskningsprogrammet E2B2, där forskare och samhällsaktörer jobbar tillsammans för en energieffektiv bebyggelse, har fått höga betyg i en oberoende utvärdering. Allt tyder på att programmet på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa verklig energieffektivisering i samhällsbyggandssektorn.

Nya medel till forskning om framtidens vattenkraft

sön, 12/17/2017 - 21:38

Svenskt Vattenkraftcentrum får 27,9 miljoner kronor i forskningsstöd från Energimyndigheten för att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

Fördjupad artikel om den senaste tidens händelser i Mellanöstern

sön, 12/17/2017 - 21:38

De senaste två veckorna har oljepriserna bland annat påverkats av geopolitiska händelser i Mellanöstern. I veckans marknadsbrev hittar du en fördjupad artikel om den senaste tidens händelser och dess påverkan på oljepriset.

Banken som halverar sina kostnader för energi

sön, 12/17/2017 - 21:38

Vadstena sparbank är ett av många företag som valt att genomföra en energikartläggning med stöd från Energimyndigheten. Möjligheterna till energieffektivisering visade sig vara stora för banken. De genomför nu åtgärder som sänker energianvändning med 55 procent.

Goda exempel från svensk-franskt nätverk för hållbar stadsutveckling

sön, 12/17/2017 - 21:38

Alliance for Urban Sustainability är ett svenskt-franskt stadsnätverk med fokus på urban hållbarhet. Nätverket består av svenska och franska städer och har utgångspunkten är att bemöta gemensamma problem och utmaningar inom hållbar stadsutveckling. Här presenteras flera goda exempel från städerna inom nätverket.

Fortsatt satsning på forskarskola om energisystemen och energifrågorna

sön, 12/17/2017 - 21:38

Energimyndigheten satsar 85 miljoner kronor på en ny etapp av programmet Forskarskolan Energisystem. Det är en strategisk satsning på tvärvetenskapliga doktorandprojekt inom energiområdet som ska leda till nya perspektiv och forskningsfrågor på energiområdet.

Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

sön, 12/17/2017 - 21:38

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 19,3 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,8 TWh byggts i Sverige och 4,5 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 3 år 2017 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Ökad kunskap om energi för tillsynspersonal i hela landet

sön, 12/17/2017 - 21:38

Tillsynspersonal utbildas nu inom energieffektivisering så att företag kan få råd och tips även om energi vid tillsynsbesök. Dessa seminarier har nu genomförts i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Hässleholm och Linköping för att öka tillsynspersonalens energikunskaper.

Energimyndigheten – Sveriges modernaste myndighet?

sön, 12/17/2017 - 21:38

I kväll kommer beskedet om vilken Sveriges modernaste myndighet 2017 blir. Energimyndigheten är en av de fem svenska myndigheter som tagit sig vidare till slutnomineringen.

Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras fredag 17 november

sön, 12/17/2017 - 21:38

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 3 för 2017 om elcertifikatsmarknaden på fredag, den 17 november klockan 13.00.