Ekonomi

Är en solelanläggning lönsam?
Är det lönsamt att investera i en solelanläggning? Det är en fråga som har olika svar beroende på hur man räknar. Man ska även tänka på att solenergi är en del "känslor" - man kanske är nöjd med om man går +-0 för att man helt enkelt tycker det är kul att ha en solenergianläggning? Man kanske tycker även det är viktigt med det ställningstagande som det innebär att ha en solelanläggning? Det kanske ger en viss (verklig eller inbillad) status bland tex. grannar/vänskapskretsen etc. som innebär mervärde? Man kanske hellre lägger 40000 på en solelanläggning istället för den värdeminskning en ny bil har på ett år? Listan kan göras lång på argument.
En som har gjort en grundlig beräkning på detta är Bengt Stridh, du hittar hans uträkning här!

Beroende på vilket pris man lyckas köpa in anläggningen för, om man blir tilldelad det statliga stödet för solceller, har ett lämpligt tak åt söder, kan göra en del av installationen själv etc. så kostar elen enl. Bengts uträkning landar mellan ca 0,8 och 4kr/kWh.
Detta ska i första hand jämföras mot det pris man räknar med att man totalt får betala idag (och vad man räknar med framtiden..) då en egenproducerad kWh innebär att man sparar en kWh. Idag betalar du nog, beroende på elavtal och vilket elområde du bor, mellan 1-1,25kr/kWh.

Tillfälligt statligt stöd för solceller
Det senaste året har det statliga stödet för småskalig produktion via solceller minskat från tidigare 60 till 45% av investeringskostnaden. Stödet är sk. rambegränsat - det finns ett fast belopp avsatt för detta - när dom pengarna är slut så delas inga mer bidrag ut. Om man får detta stöd eller inte påverkar ekonomin högst väsentligt...du kan läsa mer om stödet till solceller här!

Tilldelning av elcertificat
Du kan även ansöka om att bli tilldelad elcertificat, vilket du kan få fram tills att anläggningen blir 15 år gammal. Elcertificaten tilldelas i volymer om 1000kWh. Dessa kan du sedan via ditt elhandelsföretag sälja till marknadspris (ca 25 öre/kWh under 2011). En liten hake är att Svenska Kraftnät tar ut en administrativ avgift på minst 200kr för detta vilket gör att du bör ha en anläggning med solpaneler på minst 1000W för att nå "break-even".

En solpanelanläggning brukar kunna producera ca 800-950kWh per installerad kW, dvs. om du har solpaneler som har en maxeffekt på 1kW (1000W) så producerar dom ca 800-950kWh per år vilket motsvarar ungefär lika mycket i kronor. Detta gäller för fast monterade solpaneler i Sverige, det finns sk. solföljare där solpanelerna vrids för att hela tiden ha så stor yta som möjligt mot solen.

En sak som också påverkar ekonomin är om man anser att tillverka mer eller mindre el än vad man gör av med, dvs. "Huvudsaklig förbrukning" eller "Huvudaklig produktion". Ett abbonemang för "Huvudsaklig produktion" kostar nästan 2000kr/år - underfär vad solpaneler på 2000W producerar på ett år...