Kom igång

Installera en solelanläggning, steg för steg!

- Läs på! Det finns mycket information på nätet om solpanelanläggningar. Olika bloggar, energibolagens hemsidor och framför allt Energimyndighetens hemsida. Orientera dig om aktuella priser på solpaneler/solceller och växelriktare för nätanslutning.

- Har du dom förutsättningar som krävs för att installera solpanelerna? Bor du i lägenhet kan du faktiskt montera solpaner, men det krävs att det finns lämpliga ytor (helst ett tak men man kan även montera på konsoler) i söderläge, men framförallt, du måste ha lov från fastighetsägaren!. Har du tur kanske du kan spela lite på att fastighetsägaren får en gratis miljöprofil...
Det kan även krävas bygglov om solpanelerna inte ligger dikt an mot tak/fasad. Även här kan reglerna variera lite mellan olika kommuner.
Tänk även på att din tänkta monteringsplats inte bör ha skuggande föremål mellan i första hand sydost till sydväst.

- Om du anser att du kan och vill installera en solelanläggning börjar det bli dags att kolla över ekonomin igen. Kan du få tag i solpaneler till "rätt" pris? Eftersom att produktionskostanden är till 100% kapitalkostnaden för anläggningen (solenergin är ju gratis!) så påverkar lönsamheten stort i om du kan få ner priset på utrustningen. Ta god tid på dig, avvakta till butikerna har bra priser på panelerna. Du kanske accepterar 2;a sorteringen av solpaneler? Finns det överskott på tex. blocket eller auktionssiter? Kanske gå ihop med grannen för ett gemensamt inköp? Egen import från tex. Kina?

- När du vet vilken utrustningen du ska köpa, är det dags att kontakta en behörig elektriker. Det är klokt att vänta med att beställa utrustningen då nätägaren kan anse att tex. elnätet behöver förstärkas vilket kan få stora ekomoniska konsekvenser. Han gör du till att börja med en föranmälan om elproduktion till din nätägare. Din nätägare kommer nu behandla din förfrågan.

- Efter ett tag kommer du att få ett avtalsförslag från din nätägare. Det kan vara så att dom anser att tex. nätet till din fastighet behöver förstärkas och ger troligvis även en offert på sådanan ev. arbeten. Är det en minsre anläggning så är detta inte troligt dock.
Din installatör får även godkännt att installera anläggningen.

- Nu är det dax att installera anläggningen! Det är inte allt jobb som behöver utföras av en behörig elektriker utan här kan du spara en del pengar på att göra en del av jobbet själv, i.a.f montera solpanelerna enl. tillverkarens anvisningar är ett enkel (och spännande!) sätt att spara lite av installationskostnaden.

- När anläggningen är färdig skickar installatören in en färdiganmälan, och din nätägaren åker ut och byter elmätare eller kompletterar med en som mäter inmatad effekt.

- Nu kan dina solpaneler börja jobba, och nu kan du se över vilka avtal du vill ha för din anläggning!