Nätanslutna solpaneler - ongrid

Solel i en nätansluten ansluten anläggning ("On-grid")

En nätansluten anläggning skiljer sig från fristående genom att man inte behöver lagra ev. överskott i batterier som är fallet i en fristående anläggning, utan man kan mata ut elen i det allmänna nätet via en växelriktare (o förhoppningsvis även få ersättning, men så är inte alltid fallet). Teoretiskt sätt så fungerar det så att den el man matar ut på nätet då kan sparas någon annan stans genom att den kraftproducenten då drar ned sin effekt. Grunden är att denna reglering i Sverige sker med vattenkraften i första hand (dom kan variera sin effekt snabbt), i andra hand med kärnkraften. Tex. vindkraft reglerar man aldrig - man sparar ju ingen vind om man låter den stå, mendan man sparar vatten i vattenkraftverket om man minskar den effekten.

Läs mer i menyn till höger!

Natanslutna solpaneler