Fristående solpaneler - offgrid

Solel i en fristående anläggning ("Off-grid")

När man installerar solpaneler i en anläggning som inte är nätansluten, tex. ett sommarställe eller båt/husvagn kommer man inte kunna sälja sitt ev. överskott utan all el måste lagras.
För att få detta att fungera krävs minst 3 komponenter i anläggningen: dels själva solpanelerna, en regulator som förhindrar att batterierna blir överladdade (brukar även ha en funktion som stänger av förbrukarna om batterinivån blir för låg) och en batteribank.

Läs mer i menyn till höger!

Ej nätansluten solpanel