Begränsningar

Begränsningar

Att installera en anläggning som drivs av "egna" energikällor är inte svårt, en normalhändig person klarar det lätt. Dock finns det några saker som man bör ha tänkt igenom innan man börjar själva projekteringen.
Till och börja med så ska man ha klart för sig vilka begränsningar som det innebär att inte vara nätansluten. Nedan har jag listat dom vanligaste problem som finns:

Värme
Den vanligaste källan för uppvärmning av ett fritidshus är idag elradiotorer - normalt inställda på 5-10C när man inte använder stugan för att sedan öka till normal temperatur när stugan används. I många stugor finns också en vedkamin av något slag. Just detta med underhållsvärmen när stugan inte används är den största nackdelen med att inte vara nätansluten. Man får räkna med att stugan är ouppvärmd under den tiden man inte är där, vilket innebär bla. att man får tömma ev. vattensystem osv. inför vintern. Det finns lösningar med tex. en dieseldriven kamin men även dessa kräver tillsyn/påfyllning av bränsle. Det finns även sol-luft värmeanläggningar som kan användas för att öka inomhustemperaturen.

Varmvatten
Även här innebär det vissa problem då den "normala" varmvatteninstallationen i ett fritidshus är en liten elektrisk varmvattenberedare. Lösningen brukar vara en liten (5/10L) gasoldriven varmvattenberedare alt. ngn typ av solfångare som värmer upp vattnet.

Strömförsörgningen/230V AC
Eftersom att anläggningen inte kommer vara nätansluten kommer det inte finnas obegränsat med el. Normalt klarar man belysning, TV, laptop, litet 12V kylskåp osv på en anläggning som bara består av tex. en solpanel och ett antal batterier kompletterad med en liten/billig 12V->230Vac omvandlare som ger en modifierad sinusvåg (dessa omvandlare kostar från ca 400:-). "Problemen" börjar när vill använda lite mer energikrävande utrustning som kaffebryggare, microvågsugn, elverktyg. Alternativen är antagligen en kraftig 12V->230Vac omvandlare som då ställer högre krav på batteribanken/solpanelen, eller så får man komplettera anläggningen med tex. ett elverk som tillfälligt startas när behovet av effekt är större.