Solpaneler

Har en solpanelanläggning på 39 paneler som varit i drift sedan slutet av juni.
Anläggningen hade genererat 6006 kwh vid årsskiftet.
Har ett avtal med Vattenfall som köper el som jag inte själv förbrukar.
Så här långt har anläggningen fungerat bra.
Hoppas den skall betala sig på ca 10 år.
Anläggningen finns i Strängnäs.
Leif