Olika energikällor

Energikällor
Det finns ett antal olika småskaliga förnyelsebara energikällor som är lämpliga för användning i fritidshus:

Solpaneler/Solceller
Solpaneler består av ett antal solceller som omvandlar energin i solen strålar till elektrisk ström. En solcell har en norminell utspänning på ca 0.45V, och för att få en användbar utspänning så seriekopplas dom normalt till 12V alt. 24V. Solpaneler är ganska dyra i inköp men håller länge, så länge att ingen idag vet hur gammal en solpanel kan bli! Tillverkarna brukar lämna 20 års effektgaranti. En solpanel kräver inget underhåll förutom ev. rengöring. En solpanel skall monteras i skuggfritt söderläge, gärna med en vinkel på 10 till 45 grader från vertikalplan beroende på om man vill optimera elproduktion under vinter alt. sommar. Solpaneler finns i storlekar från ca 5 till 200 W (vanligen mellan 50 till 80W för paneler till stugor) vilket motsvarar en elproduktion under "en normaldag i Juni" på mellan 1.4 (för 5W panel) och 56 (för 200W panel) Ah@12V per dag (18Wh till 672Wh). En solpanelsanläggning är avsedd att kompletteras med en batteribank + regulator för att mellanlagra energin och även att ladda upp den under tiden anläggningen inte används.

Solpaneler för elproduktion används idag kommersiellt på plater där effektbehovet är litet och det är dyrt att dra fram en nätanslutning, tex. till satelliter och fyrar. Även avlägsna radiobasstationer drivs av solpaneler.
Vissa länder i Europa, tex. Tyskland och Spanien, har genom politiska beslut gjort det ekonomiskt lönsamt att installera solpaneler för anslutning till elnätet - dessa 2 länder har i särklass mest nätanslutna solpaneler.

I Sverige är det vanligaste användningsområdet för solpaneler fristående system (sk. off-grid) i fritidsbåtar och fritidshus där dom nästan alltid används ihop med en batteribank.

Generellt kan man säga att solpaneler fungerar bra i Sverige under sommarhalvåret, ska man använda stugan mer än sporadiskt under vinterhalvåret bör man komplettera med någon annan energikälla.

Vindkraft
De finns idag ett antal riktigt små vindkraftverk på marknaden avsedda för bla. fritidshus/båtar som då har en utspänning på 12V/24V avsedda att användas tillsammans med en batteribank. Dessa små vindkraftverk har en rotordiameter på ca 1M och kräver därför inget bygglov (vindkraftverk med en rotordiameter på under 2M och som, tillsammans med dess mast, får plats på sin egen tomt liggandes är bygglovsfria). Ett vindkraftverk bör placeras så högt som möjligt (gärna 8-10M),  med fri sikt mot sydväst som är den dominerande vindriktningen i Sverige. Ett vindkraftverk kan användas som enda energikälla eller i kombination med tex. solpaneler för att ha ett system som fungerar bra även på vintern.

För den händige är det även fullt möjligt att bygga ett eget mindre vindkraftverk billigt...

Bensin/dieseldrivna elverk
Ett bensin/dieseldrivet elverk kan vara ett bra komplement om man tillfälligt behöver 230V med hög effekt eller/och för att ladda batteribanken när dom primära energikällorna inte räcker till. Lämnar normalt 230V 1-fas alt. 400V 3-fas och i vissa fall även en mindre 12V utgång för batteriladdning. För att effektivt kunna ladda upp en batteribank behövs en kraftig extern batteriladdare. Ett bensindrivet elverk förbrukar ca 0.5L/kWh under gynnsamma driftförhållanden. Vissa elverk kan tillsammans med styrsystem startas/stoppas automatiskt.

Bränsleceller
Det har börjat säljas små bränsleceller avsedda för uppladdning av batteribanker. Tekniken är fortfarande ett dyrt alternativ för privatpersoner, en bränslecell som ger en stadig laddström av 2A@12V kostar ca 25000 SEK + att den förbrukar 1.1L metanol/kWh...metanol som dessutom säljs i speciella kassetter till en kostnad av ca 30kr/litern.

Vattenkraft
Har man en bäck/å i närheten med ett bra vattenflöde kan det vara intressant att utforska möjligheten att anlägga ett litet vattenkraftverk. Sådana små vattenkraftverk finns inte kommersiellt utan man får tillverka