Olika alternativ till nätansluten solelanläggning


OK, så du funderar på att installera en nätansluten solenergianläggning för att kunna använda din solenergi mer ”normalt”, och kanska även tjäna några kronor samtidigt som du bidrar till en bättre miljö? Innan man blir helt uppsluten av drömmen om hela taket täckt av solpaneler för elproduktion kan det vara bra att backa ett steg och fundera över dom alternativ som finns:

Den mest miljövänligt producerade elen brukar vara den som inte används..


Nja, stämmer inte alltid – även energibesparande åtgärder kostar energi i tillverkning etc.- men det kan vara en bra frågeställning.
Det är knappast ngn ekonomisk och miljömässig vinst i att installera en nytillverkad solelanläggning i ett äldre, dåligt isolerat el/oljeuppvärmt hus, här är det nog andra åtgärder som gör betydligt större nytta till att börja med – se över gamla fönstertätning och isolering, kanske komplettera/byta till ved-pellets-berg-solvärme etc?
Lär dig att även börja titta på elförbrukningen när du köper ny belysning/elektronik/vitvaror. Dock är den inte miljömässigt fördelaktigt att byta ut fungerade ”prylar” som har ekonomisk/teknisk livslängd kvar, utan när det är när du ska köpa ny utrustning av andra skäl som du ska passa på att välja riktigt energisnåla alternativ.
Ska man dra detta till sin spets så är det en egna krav på ”lyx” som är miljöboven…

Välj förnyelsebar el

En enkelt sätt att stödja produktionen av förnyelsebar el är välja att du vill att din el ska komma från förnyelsebara energikäller (vindkraft, solpaneler, vattenkraft etc.) genom ett tillägg på ditt elavtal (kan kosta några ören/kWH). Du kan även tex. köpa din el från en producent som bara producerar el via vatten/vind/solceller.

Andelar i ett vindkraftverk


Om man inte planerar att tillverka mer el en vad man gör av med så kan det vara ett alternativ att köpa andelarAndelar i vindkraftverk i en vindkraftverksförening som äger eller planerar bygga ett eller flera vindkraftverk. Normalt så brukar en andel motsvara en förbrukning av ca 1000kWh/år och kosta runt 5-6000kr/st. Pga. skatteskäl får man inte äga mer än sin egen förbrukning – för att även har utrymme för tex. energibesparingar i hemmet (eller när tonåringen flyttar hemifrån;-) rekommenderas det att inte har andelar för mer än runt 80% av beräknade årsförbrukning. Andelar i ett vindkraftverk kan sedan säljas som vilken tillgång som hellst.

Sedan kan det variera lite mellan olika föreningar hur man sedan får man ”sin” el.
En del låter dig köpa din el precis som tidigare, men att du får utdelningar från föreningen 1-2ggr/år som varierar beroende på föreningens intäckter, normalt priset ev. elcertifikat och såklart själva elförsäljningen. I dessa föreningar så äger du normalt inte en andel på 1000kWh/år/andel, utan faktiskt en del av vad verket producerar – ett bra ”vindår” innebär normalt att din andel blir mer än 1000kWh/år/andel och vise versa.
I andra föreningar så ger varje andel dig rätten att köpa 1000kWh/år till ett förutbestämt lågt pris, den del av din förbrukning som du inte har andelar för köps oxå från föreningen, men då till ”vanligt” marknadspris.

Andelar i ett vindkraftverk kan vara ett bra/bättre alternativ för tex. dig som bor i lägenhet och inte har möjlighet att sätta upp solpaneler. Det brukar även vara ett ekonomiskt bättre alterntiv.

Egen el från andra energislag, tex vindkraft

Bor man en bit ut på landet så är det idé att undersöka tex. möjligheten att tillverka el via eget vindkraftverk. Principen blir det samma som med en solenergianläggning, men det krävs lite andra förutsättningar. Dels så behöver man ett hyffsat vindläge, men även grundförutsättningarna – bygglåv krävs om rotordiametern är större än 2m, och ett verk inkl. mast måste kunna läggas ner på din mark räknat från fastsättningspunkten. Det finns även risk att dina ev. grannar inte är så förtjusta i dina ideér. Dock, om du tex. bygger delar av ditt vindkraftverk själv så har du fina ekonomiska förutsättning och då blir det tex. mindre viktigt med bra vindlägen.
Har du riktig tur har du en bäck på din tomt och kan börja undersöka möjligheten att bygga ett litet vattenkraftverk. Dock kräver sådana även ytterligare tillstånd från bla. naturvårdsverket.