Hur fungerar det elnät som vi har i Sverige och världen? I dag är i princip alla elnät i världen ett växelströms 3-fasnät, en teknik som är väldigt praktiskt då växelström tex. någorlunda enkelt kan transformeras mellan olika spänningar och därmed överföras över långa sträckor utan alltför stora förluster, och den är enkel att producera genom att använda sig av en generator, och man kan omvandla den till mekanisk kraft genom en 3-fas växelströmsmotor.

Att det är växelström innebär att riktningen på dom elektroner som bildar strömmen byter riktning, i Sverige händer det 50 ggr. per sekund – man säger att vår frekvens i elnätet är 50Hz (Hertz). Denna frekvens är alltid samma i hela vårat elnät, men kan variera lite beroende på om behovet är större eller mindre än tillgången av elkraft – när tillgången på elkraft är lite lägre än behovet minskar frekvensen något (typiskt 49.95 Hz), och när behovet är lägre än tillgången kan frekvensen öka. Man kan förenkla synsättet till att hela elnätet består av en enda elmotor (alla anslutna producenter), en axel (elnätet), och tex. en vattenpump (alla förbrukarna) – elmotorn snurrar normalt i 50Hz – (vilket motsvarar ca 3000 varv per minut ). När pumpen börjar gå tyngre tyngre minskar varvtalet (frekvensen) ngt – man kan då välja att tex. koppla in ytterligare en motor (dvs. elproducent..) på axeln för att på så sett kunna hålla det önskade varvtalet.

För att passa olika behov i elnätet anpassas spänningen. I våra vanliga eluttag i våra hem har vi en spänning på 230 Volt, vilket är den spänning vi har mellan en fas och jord. Bor du en en äldre lägenhet har du kanske bara en fas indragen av dessa 3, medans om du bor i en nyare lägenhet eller villa har du troligtvis alla 3 faser inkopplade till ditt hus – du kan då även ha ett 3-fas uttag. Har man 3 faser framdraget har man tillgång till 2 olika spänningar, dels mellan en av dom 3 fasern och jord (230V), och mellan 2 faser (400 Volt). Ska man använda rätt begrepp kallas den första (230V) för fasspänning o den andra (400V) för huvudspänning.

Producent <-> Konsument

Eftersom att hela vårt kraftnät är synkronserat måste det i varje givet ögonblick vara balans mellan vad som tillverkas och vad som konsumeras.

Grunderna i ellära

Kunskaper i ellära är inget krav om man vill bli en microproducent, men kan naturligtvis vara bra att ha, är man intresserad kan man lära sig grunderna själv, och idag finns massor med kunskap tillgängligt några musklick bort.