Vi har sammansatt en liten .pdf fil med information om hur sol-el anläggningar fungerar, som kan laddas ner HÄR:

För den som är nyfiken på vad som krävs, och vilken solenergianläggning som är lämplig rekommenderas Energimyndighetens hemsida:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/